Problemen met een peuter

Wilt u graag advies over de ontwikkeling van uw peuter?

Advies over de ontwikkeling van uw kind krijgt u bijvoorbeeld via Integrale Vroeghulp. Vraag ernaar bij een medewerker van de GGD.

Twijfelt u over de ontwikkeling van uw peuter?

Ga naar het consultatiebureau.

Kijk op de website van GGD Hollands Noorden voor een consultatiebureau bij u in de buurt.

Huilt uw peuter om alles?

Peuters huilen om veel redenen. Bijvoorbeeld omdat iets niet mag of omdat ze pijn hebben. Of omdat ze moe zijn van alles wat ze die dag beleefd hebben. Vraag advies bij het consultatiebureau.

Kind en gezin - huilen

Is uw peuter soms onhandelbaar?

Peuters kunnen in de peuterpuberteit komen. Ze testen dan uw grenzen en zijn soms onhandelbaar. Ook driftbuien en nee-zeggen horen erbij. Kijk op de website Alles over kinderen voor meer informatie. Daar leest u ook hoe u hiermee om gaat.

Alles over kinderen - peuterpuberteit

Heeft uw kind gedragsproblemen?

Lees erover op de website van Balans. Ga ook naar de GGD of uw huisarts. Zij kunnen u doorverwijzen. Of neem contact op met een Autisme Info Centrum.

Huisartsen Kop van Noord-Holland

Autisme Info Centra (AIC) Noord-Holland

Balans - landelijke oudervereniging

Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.