Jong en gezinsproblemen

Zit je in een moeilijke thuissituatie?

Praat erover met vrienden, familie of iemand op school.

Praat erover met vrienden, familie of iemand op school. Of praat met iemand die je vertrouwt zoals je huisarts. Je kunt ook bellen met de Kindertelefoon. Kijk ook op de website van Veilig Thuis.

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Zorg je voor een ouder en wil je erover praten?

Op school kun je terecht bij je mentor of het schoolmaatschappelijk werk. Ook de gemeente geeft informatie en advies. Of ze verwijzen je door naar deskundige hulp.

Als je zorgt voor een ouder of voor allebei je ouders, heet dat mantelzorg. Kijk op de website van MantelzorgNL voor meer informatie over mantelzorg. Op de website Zorg voor je ouders staat informatie in verschillende talen.

Loop je ergens tegenaan of wil je met iemand praten? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum.

Mantelzorgcentrum

Witte Paal
347
1742 LE
Schagen

MantelzorgNL - jonge mantelzorgers

Zorg voor je ouders

Je vindt hier informatie in verschillende talen.

Ben je jonger dan 18 en kun je (tijdelijk) niet thuis wonen?

Is je vader of moeder ziek of afwezig, of zijn er veel ruzies? Praat erover op school met een leraar, je mentor of met maatschappelijk werk. Neem contact op met Veilig Thuis. Misschien kun je tijdelijk bij familie of in het gezin van een vriend wonen.

Veilig Thuis