In de wijk

Heeft u goede ideeën over de verbetering van uw wijk?

Woont u in de gemeente Schagen? Dan kunt u lid worden van het inwonerspanel. U ontvangt een paar keer per jaar via e-mail met een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Op deze manier kunt u meepraten over belangrijke onderwerpen die spelen in de gemeente.

Zijn er dingen kapot in uw straat of wijk, bijvoorbeeld de weg, de stoep of de verlichting?

Doet de straatverlichting het niet of zijn er losliggende stoeptegels? Of heeft u last van rondzwervend vuil?

Woont u in Hollands Kroon? Doe melding bij het meldpunt schade en ongemak openbare ruimte. Vul het formulier in op de website Samenwerken aan onze Leefomgeving. Woont u in Schagen? Doe uw melding bij Meld en Herstel. Vul het formulier in op de website.

Meldpunt Openbare Ruimte Hollands Kroon

Maakt u zich zorgen over uw buren of andere wijkbewoners?

Denkt u dat er iets aan de hand is of dat iemand zich eenzaam voelt? Probeer in contact te komen. Bel aan en maak een praatje. Vraag of er hulp nodig is. Misschien kunt u zelf iets doen. Bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie drinken of samen een boodschap doen.

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie Wijkagenten

Heeft u problemen met de buren of andere wijkbewoners?

Probeer het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Bel het wijkteam van uw gemeente. Misschien weten zij een organisatie die kan bemiddelen.

Wijkteam Hollands Kroon - contactformulier

Loopt het uit de hand?

Bel dan de politie en leg het probleem uit. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie Wijkagenten

Politie - geen spoed

Politie - geen spoed

Is er overlast of voelt u zich bedreigd?

Bel de politie. Bel 112 als er gewonden zijn.

Politie Wijkagenten

Politie - geen spoed