Chronisch ziek

Heeft u een chronische ziekte en wilt u andere patiënten leren kennen?

U vindt lotgenoten bij patiëntenorganisaties. Voor vrijwel iedere aandoening of handicap is er een patiëntenorganisatie. Vraag uw arts of verpleegkundige bij welke patiëntenorganisatie u terecht kunt. Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie kent alle patiëntenorganisaties. Bel of kijk op hun website. Of vraag het bij Zorgbelang.

Zorgbelang Noord-Holland

Zorgbelang Noord Holland is met ingang van 1 juli 2015 in liquidatie en gestopt met zijn activiteiten. Het netwerk van zorgbelangorganisaties zorgt voor landelijke dekking en zet in de regio Noord Holland een aantal projecten voort. Contactorganisatie voor het netwerk is Zorgbelang Zuid-Holland.

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

1539
3500 BM
Utrecht

Zorgbelang Nederland

2250
3500 GG
Utrecht
Heeft u vragen over uw werk omdat u chronisch ziek bent geworden?

Kijk voor meer informatie op de website van Denkhulp.

Heeft u vragen als opvoeder van een chronisch ziek kind?

Of heb je als kind een chronische ziekte en heb je vragen? Kijk dan op de website Cyberpoli.

Heeft u een chronische ziekte of een beperking en hierdoor hoge ziektekosten?

Misschien krijgt u een tegemoetkoming van uw verzekering. Als u een laag inkomen heeft, kunt u kiezen voor een collectieve aanvullende verzekering van de gemeente. De gemeente betaalt een deel van de premie. U krijgt dan meer kosten vergoed. Kijk voor meer informatie op de website Gezond verzekerd.

Dien alle rekeningen voor zorg en medicijnen op tijd in bij uw zorgverzekering. Kijk ook op de website Meerkosten voor meer informatie over inkomensondersteuning.

Kijk ook eens op de website Meer Kosten. U vindt er handige informatie over de aftrek van zorgkosten bij uw belastingaangifte, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en andere financiële regelingen. Op de site staat deTest Wtcg. Hiermee berekent u of u een toelage voor chronisch zieken en gehandicapten krijgt.

Meerkosten.nl

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen

Gezond verzekerd

Meerkosten.nl

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen